Bosch auto servis

Auto servis Žeravica koristi najsavremeniju kompjutersku dijagnostiku putem koje pristupa podacima iz memorije elektronskog sistema vozila, očitava zapise, vrši testiranja pri kojima prikazuje parametre tokom rada motora i obavlja odgovarajuće adaptacije (resetovanja, kodiranja) i podešavanja.