Common Rail Sistem

Common rail se prepoznaje po zajedničkom debelom vodu iz kojeg vode tanke cevi do cilindara motora. Common rail sistem se koristi isključivo uz turbo-kompresor. Umesto pumpe goriva s razvodnikom, ugrađuje se pumpa visokog pritiska koja kontinuirano sabija gorivo u zajednički vod.