Turbo-kompresori (turbo-punjači)

Turbo punjači kompresuju (smanjuju zapreminu) vazduha koji ulazi u motor. Prednost smanjivanja zapremine vazduha koji ulazi u motor kroz usisnu granu je ta da dozvoljava motoru da ima više vazduha u cilindru a samim tim više goriva treba da bi se napravila odgovarajuća smeša.